Portal

Blog

Logistyka jest definiowana jako zbiór środków oraz metod potrzebnych aby przeprowadzić organizację firmy, czy też usługi, zwłaszcza w dziedzinie dystrybucji. W aspekcie firmy istnieje wiele definicji słowa logistyka, która rozwinęła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki oraz techniki, które zajmują się organizacją przepływu towarów, energii i wiadomości. Logistyka jest podstawą w handlu – zobacz transport spedycja. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem pomiędzy produkcją a rynkiem, które oddzielone są czasami i odległością. Logistyka w jednostkach pokrywa zarządzanie oraz planowanie aktywności działów zakupów, produkcji, przewozu, przechowywania, utrzymania i dystrybucji. Logistyka w jednostkach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ artykułów z punktu kupna surowców do punktu ich konsumpcji, a również przepływ informacji, które wprawia się w ruch, i mające na celu danie konsumentowi trafny poziom usług za rozważną cenę. Jest też częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest cząstką zarządzania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza oraz sprawdza wydajny przepływ materiałów oraz magazynowanie produktów, a też informację powiązaną z nimi od miejsca podstawowego do miejsca docelowego, i mająca na celu zaspokoić potrzeby kontrahentów. Logistyka jest obowiązkiem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania i kierowania przepływu towarów, informacji i finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.