Portal

Blog

Termin rehabilitacji w szeregu przypadków mylony jest też z terminem fizykoterapii. Co prawda Rehabilitacja Łomianki z fizykoterapią niezmiernie wielokrotnie współgra, to jednakże oba te działania nieco się między sobą różnią. Rehabilitacja dzieli się przede wszystkim na dwa główne typy – faworyzujemy rehabilitację medyczną oraz rehabilitację ruchową. Jeśli chodzi o rehabilitację medyczną, to dotyczy ona osób niepełnosprawnych zarówno w sposób fizyczny, co jest najczęstsze, jak też ludzi niepełnosprawnych w sposób psychiczny, a w takim razie umysłowy. Celem rehabilitacji jest odnowienie osobie niepełnosprawnej sprawności fizycznej albo psychicznej, a jeśli nie jest to możliwe, to po prostu pomoc w osiągnięciu maksymalnej dla jej dyspozycji sprawności po to, aby mogła ona znowu pobierać czynny udział w społecznym życiu. Rehabilitacja ruchowa jakkolwiek to nieco inna kwestia – tutaj właśnie w grę wstępuje fizjoterapia, albowiem stosuje się metody fizjoterapii jakie wprowadza fizjoterapeuta. Dotyczy ona osób z jakąś dysfunkcją ruchową, a nie osoby niepełnosprawnej. Tutaj celem fizjoterapeuty nie jest przywrócenie tylko sprawności, ale zapobieganie dalszym postępom choroby i anulowanie różnorodnych niedogodności.

Categories: Zdrowie

Comments are closed.