Portal

Blog

14
cze

Ciśnienie

Ciśnienie krwi będzie to ciśnienie wywierane przez krew na ścianach tętnic. Ciśnienie to jest potrzebne do obiegu krwi przez naczynia krwionośne oraz dostawy tlenu oraz substancji odżywczych do wszelkich narządów ciała ludzkiego, tak aby mogły pracować. Jest to rodzaj ciśnienia krwi. Tradycyjnie ocenia się ciśnienie przy użyciu stetoskopu oraz ciśnieniomierza rodzaju http://imobio.pl/zzmarka/8521-inteligentna-waga-ihealth-wireless-body-analysis-scale-analizator-skadu-ciala.html. Jednakże w nowoczesnych czasach wykorzystywane są głównie automatyczne tensometry. Aby dokonać pomiaru, zaleca się by figura się rozluźniła, w beztroskim pomieszczeniu oraz w komfortowej temperaturze. Stereotypowym miejscem pomiaru jest ramię. Wolno też użyć manometru aneroidalnego. Ciśnienie tętnicze jest z reguły wyrażane w milimetrach słupa rtęci (mm Hg) powyżej ciśnienia atmosferycznego. Pospolity aspekt ciśnienia krwi waha się pomiędzy 90/60 oraz 130/80 mm Hg. Wartości powyżej 140/90 mm Hg wskazują na nadciśnienie a wartości poniżej 90/60 mm Hg podkreślają na niedociśnienie. Wartości te zależą od wieku (wzrastają wraz ze starzeniem) oraz od płci (są mniejsze u kobiet). Należy również zauważyć, że te wartości nie są stałe przez cały dzień.

Categories: Zdrowie

Comments are closed.