Portal

Blog

Wymogi unijne powodują, że praca w innym państwie niż Polska żąda od nas tłumaczenia rozmaitych zaświadczeń. Są to dowody prywatne, prawa jazdy, świadectwa maturalne, czy również dyplomy ukończenia studiów. Mimo to sami takiego pisma nie jesteśmy w stanie przełożyć na obcy język. Do tego jest potrzebny tłumacz przysięgły, który wykona dla nas każde tłumaczenie. Musimy nie zapominać, że tłumaczenia takie muszą posiadać pieczęć zaświadczającą uprawnienia tłumacza, lub ewentualnie placówki w jakiej pracuje. Biuro tłumaczeń http://www.izabela-koziel.pl posiada kilku ekspertów posiadających odpowiednie certyfikaty stwierdzające jego ?przysięgłość?. Po uiszczeniu właściwej zapłaty otrzymujemy parę kopii przetłumaczonego dokumentu. Co ciekawe tłumacz przysięgły tłumaczy nie tylko treść dokumentu, jednakowoż również musi opisać każdą pieczątkę zawartą w dokumencie, zarówno z wyglądu, jak i ze względu na zawarte w niej słowa. Z takimi dokumentami jesteśmy w stanie się już poruszać w kraju, w którym przetłumaczone dokumenty były nam potrzebne. Nikt nie może podważyć pracy wykonanej przez tłumacza przysięgłego.

Categories: Usługi

Comments are closed.